จดทะเบียน

ภาษาอังกฤษ


v register
คำอธิบาย: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ความหมายเหมือนกับ: ลงทะเบียน , ลงบัญชี , ขึ้นทะเบียน , ลงนาม , ลงชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: enroll
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ