จดจ้อง

ภาษาอังกฤษ


v be irresolute
คำอธิบาย: ตั้งใจจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: จดๆ จ้องๆ , ลังเลใจ , ไม่แน่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be uncertain , be unsure , hesitate
คำตรงข้าม: แน่ใจ , มั่นใจ
ตัวอย่างประโยค: มัวแต่จดจ้องหนังสืออยู่นั่นแหล่ะ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเสียทีสิ