จดจ่ออยู่กับ

ภาษาอังกฤษ


v be absorbed in
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่งอยู่กับ
คำที่เกี่ยวข้อง: be busy with