จดจ่อ

ภาษาอังกฤษ


v concentrate
คำอธิบาย: มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: สนใจ , ฝักใฝ่ , ใส่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pay attention , focus
คำตรงข้าม: ละเลย , เมินเฉย , ไม่สนใจ
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง