จดจำไว้

ภาษาอังกฤษ


v remember
คำที่เกี่ยวข้อง: bear in mind , keep in mind
v note
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: record , register , chronicle