จดจำ

ภาษาอังกฤษ


v remember
คำอธิบาย: กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ
ความหมายเหมือนกับ: จำ , ระลึก , รำลึก , ทบทวน , หวนคิด , จำได้
คำที่เกี่ยวข้อง: bear in mind , keep in mind , recall
คำตรงข้าม: หลงลืม
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ