จดกัน

ภาษาอังกฤษ


v meet
ความหมายเหมือนกับ: พบ , บรรจบ , ติดกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: complete , join , converge