จงใจ

ภาษาอังกฤษ


v intend
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , หมายใจ , เจตนา , หมายมั่น , มุ่งมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: plan , design , mean
คำตรงข้าม: ไม่ตั้งใจ , บังเอิญ
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
adv intentionally
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , หมายใจ , เจตนา , หมายมั่น , มุ่งมั่น , แน่วแน่
คำที่เกี่ยวข้อง: purposely , designedly , deliberately
คำตรงข้าม: ไม่ตั้งใจ , ไม่เจตนา
ตัวอย่างประโยค: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ