จงใจ

ภาษาอังกฤษ


v intend
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , หมายใจ , เจตนา , หมายมั่น , มุ่งมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: plan , design , mean
คำตรงข้าม: ไม่ตั้งใจ , บังเอิญ
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
adv intentionally
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , หมายใจ , เจตนา , หมายมั่น , มุ่งมั่น , แน่วแน่
คำที่เกี่ยวข้อง: purposely , designedly , deliberately
คำตรงข้าม: ไม่ตั้งใจ , ไม่เจตนา
ตัวอย่างประโยค: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ

คำที่มี "จงใจ" ในคำ


โดยจงใจ adv deliberately
คำอธิบาย: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
ความหมายเหมือนกับ: อย่างตั้งใจ , โดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย

ความจงใจ n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความตั้งใจ , เจตนา
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาด้านสินเชื่อเกิดจากความจงใจในการบิดเบือนข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ

การแสดงความจงใจ n declaration of intention
ความหมายเหมือนกับ: การแสดงความตั้งใจ , การแสดงความมุ่งหมายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top