จงเกลียดจงชัง

ภาษาอังกฤษ


v hate
คำอธิบาย: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , เกลียดชัง , รังเกียจ
คำที่เกี่ยวข้อง: dislike intensely , loathe , execrate , abominate , detest
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก , พอใจ , รักใคร่
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก