จงอาง

ภาษาอังกฤษ


n king cobra
คำอธิบาย: ชื่องูพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: งูจงอาง
คำที่เกี่ยวข้อง: hamadryad , Naja hannah
ตัวอย่างประโยค: หล่อนประคบประหงมลูกราวกับจงอางหวงไข่