จงรักภักดี

ภาษาอังกฤษ


v be loyal
คำอธิบาย: ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ภักดี , จงรัก , สวามิภักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be faithful
ตัวอย่างประโยค: ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก