จงรัก

ภาษาอังกฤษ


v be loyal to
คำอธิบาย: ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: จงรักภักดี , ภักดี
คำที่เกี่ยวข้อง: be faithful
ตัวอย่างประโยค: ฉันจะจงรักต่อคนที่รักฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เฝ้าจงรักคนที่ไม่รักฉัน