จงระวัง

ภาษาอังกฤษ


v beware of
ความหมายเหมือนกับ: ระวัง