จงฟัง

ภาษาอังกฤษ


v listen
คำอธิบาย: สั่งให้ฟัง
ตัวอย่างประโยค: พนักงานทุกคนจงฟังให้ดี เราจะมีการคัดพนักงานออกจำนวน 50 คน