จงดู

ภาษาอังกฤษ


v look!
คำอธิบาย: สั่งให้มองดู
ตัวอย่างประโยค: เจ้าจงดูอมนุษย์ที่ต้องคำสาปพวกนั้น มันทรมานแสนสาหัสแค่ไหน