จงกรม

ภาษาอังกฤษ


v walk back and forth
คำอธิบาย: อาการที่เดินไปมาในที่ที่กำหนดอย่างพระเจริญกรรมฐานเดิน เรียกว่า เดินจงกรม
ความหมายเหมือนกับ: เดินจงกรม
ตัวอย่างประโยค: เวลาพระท่านจะบริหารร่างกายท่านใช้วิธีเดินจงกรมและสวดมนต์ไปด้วย