ง่วงซึม

ภาษาอังกฤษ


v be sleepy
ความหมายเหมือนกับ: ง่วง , ง่วงนอน
คำที่เกี่ยวข้อง: be drowsy , be somnolent , be dozy
v be sleepy
ความหมายเหมือนกับ: ง่วง , ซึม , ซึมเซา , ง่วงงุน , เซื่องซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: be drowsy , be somnolent , be dozy
คำตรงข้าม: กระปรี้กระเปร่า , กระฉับกระเฉง
v be drowsy
ความหมายเหมือนกับ: ง่วง , ง่วงนอน , เซื่องซึม , ซึม , ซึมเซา
คำที่เกี่ยวข้อง: be sleepy , be dozy , be somnolent , be listless
คำตรงข้าม: ตื่นตัว , ว่องไว , กระฉับกระเฉง , กระปรี้กระเปร่า