งาม

ภาษาอังกฤษ


v be beautiful
คำอธิบาย: ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
ความหมายเหมือนกับ: สวย , สวยงาม , น่ารัก , น่าพึงพอใจ , ต้องตาต้องใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be pleasing , be satisfying , be good-looking , be lovely , be pretty , be delightful
คำตรงข้าม: ขี้เหร่ , น่าเกลียด , อัปลักษณ์
ตัวอย่างประโยค: การสร้างพระพุทธรูปมิได้มุ่งหมายแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแต่ต้องให้งามต้องใจคนทั้งหลายด้วย