งงงัน

ภาษาอังกฤษ


adj perplexed
ความหมายเหมือนกับ: งวยงง , งุนงง , ฉงน
คำที่เกี่ยวข้อง: puzzling , baffling , nonplussed , flummoxed
v be stunned
ความหมายเหมือนกับ: งวยงง , งุนงง , ฉงน
คำที่เกี่ยวข้อง: be perplexed , be puzzled , be astonished , be bewildered
v stun
ความหมายเหมือนกับ: ฉงน , มึน , สับสน , กังขา , ประหลาดใจ , สงสัย , พิศวง
คำที่เกี่ยวข้อง: daze , astonish , astound
คำตรงข้าม: เข้าใจ , ชัดเจน , กระจ่าง
v be giddy
ความหมายเหมือนกับ: งุนงง , มึนหัว , สับสน , มึน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be stunned , be dazed , be confused
v surprise
ความหมายเหมือนกับ: ประหลาดใจ , งง , พิศวง , งุนงง
คำที่เกี่ยวข้อง: wonder , astonish , amaze
v surprise
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , ชะงักงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: astonish , amaze , astound
v be dumbfound
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะลึง , ชะงักงัน , ตะลึงงัน , นิ่งงัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be at a loss , be stunned , be nonplussed , be taken aback , be in a daze , be spellbound;


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top