ฆ่าเวลา

ภาษาอังกฤษ


v kill time
คำอธิบาย: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง: spend time
ตัวอย่างประโยค: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า