ฆ่าฟัน

ภาษาอังกฤษ


v kill
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า , ทำลายล้าง , กำจัด , สังหาร , ประหาร , ทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: assassinate , murder , slay , slaughter
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน