ฆ่าปิดปาก

ภาษาอังกฤษ


v kill
คำอธิบาย: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: slay , destroy
ตัวอย่างประโยค: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว