ฆ่าตัวตาย

ภาษาอังกฤษ


v commit suicide
ความหมายเหมือนกับ: อัตวินิบาตกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: kill oneself
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตาย ขาดความริเริ่ม เป็นต้น