ฆ่า

ภาษาอังกฤษ


v cancel
ความหมายเหมือนกับ: ทำลาย , ลบทิ้ง , ฆ่าทิ้ง , ขีดฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: cross out , delete , erase
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
v assassinate
คำอธิบาย: ทำให้ตาย, ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: สังหาร , ฆ่าฟัน , ทำลายล้าง , พิฆาต , ประหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: kill , murder , slay , slaughter
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้