ฆ่า

ภาษาอังกฤษ


v cancel
ความหมายเหมือนกับ: ทำลาย , ลบทิ้ง , ฆ่าทิ้ง , ขีดฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: cross out , delete , erase
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
v assassinate
คำอธิบาย: ทำให้ตาย, ทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: สังหาร , ฆ่าฟัน , ทำลายล้าง , พิฆาต , ประหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: kill , murder , slay , slaughter
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้

คำที่มี "ฆ่า" ในคำ


ฆ่าปิดปาก v kill
คำอธิบาย: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
ตัวอย่างประโยค: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว

ฆ่าเชื้อ v sterilize
ความหมายเหมือนกับ: ทำลายเชื้อ
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายบรรจุและผลิตอาหารจะต้องควบคุมกระบานการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ฆ่าตัวตาย v commit suicide
ความหมายเหมือนกับ: อัตวินิบาตกรรม
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตาย ขาดความริเริ่ม เป็นต้น

ฆ่าฟัน v kill
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า , ทำลายล้าง , กำจัด , สังหาร , ประหาร , ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน

ฆ่าเวลา v kill time
คำอธิบาย: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวอย่างประโยค: คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า

ฆ่าทิ้ง v cancel
ความหมายเหมือนกับ: ทำลาย , ลบทิ้ง , ขีดฆ่า

ผู้ฆ่า n killer
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำให้ตาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนฆ่า
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท

โรงฆ่าสัตว์ n slaughterhouse

การฆ่าตัวตาย n suicide
ตัวอย่างประโยค: มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ บางคนเลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออก

โรงฆ่าสัตว์ n slaughterhouse
คำอธิบาย: โรงฆ่าสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งจำหน่ายเป็นสินค้า
หน่วยนับ: โรง, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร้ายกลับตัวกลับใจเปลี่ยนจากการฆ่าคนมาทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์

ลอบฆ่า v assassinate
ความหมายเหมือนกับ: ลอบสังหาร
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ลอบฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นคนวิกลจริต

นักฆ่า n killer
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: มือสังหาร
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน

ยาฆ่าแมลง n insecticide
คำอธิบาย: สารเคมีที่ใช้กำจัดสัตว์จำพวกแมลงให้ตายไปมีหลายชนิด
ความหมายเหมือนกับ: ยากำจัดแมลง
ตัวอย่างประโยค: ผักที่ซื้อมาแม้จะล้างดีแล้วก็อาจมียาฆ่าแมลงหลงเหลืออยู่บ้าง

ขีดฆ่า v cross out
คำอธิบาย: ขีดเส้นคร่อมส่วนที่ไม่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: กรุณาขีดฆ่าข้อความนี้แล้วลงชื่อกำกับด้วย

เข่นฆ่า v kill
คำอธิบาย: ทำร้ายโดยใช้กำลังให้ถึงแก่ชีวิตเพราะความโกรธแค้น
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า , เข่น
ตัวอย่างประโยค: ศัตรูคอยจ้องจะเข่นฆ่าตระกูลเราให้หมดไปจากโลกนี้

ยาฆ่าเชื้อโรค n anti-infective
ตัวอย่างประโยค: น้ำตาเป็นน้ำสะอาดภายในมียาฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้ว การล้างตาจะทำให้ความเข้มข้นของน้ำตาอ่อนลง

การเข่นฆ่า n killing
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีใครปรารถนาเห็นการเข่นฆ่าทำลายซึ่งกันและกัน

การฆ่าฟัน n killing
ตัวอย่างประโยค: การฆ่าฟันนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ

ยาฆ่าเชื้อ n antibiotic
คำอธิบาย: ยาสำหรับฆ่าเชื้อโรค
ตัวอย่างประโยค: กระเทียมเป็นยารักษาโรคผิวหนัง ยาฆ่าเชื้อ และช่วยลดโคเลสเตอรอล

รบราฆ่าฟัน v go to war
คำอธิบาย: ต่อสู้กันเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตาย
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้
คำตรงข้าม: สมัครสมานสามัคคี , สามัคคี
ตัวอย่างประโยค: เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพกันเสียที หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว

รบราฆ่าฟัน v go to war
คำอธิบาย: ต่อสู้กันเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตาย
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้
คำตรงข้าม: สมัครสมานสามัคคี , สามัคคี
ตัวอย่างประโยค: เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพกันเสียที หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว

คนฆ่า n killer

สารฆ่าแมลงดีดีที n DDT

คดีลอบฆ่า n assassination

การฆ่า n murder
ความหมายเหมือนกับ: การฆาตกรรม , การฆ่าฟัน , การสังหาร , การลอบสังหาร , การฆ่าสังหาร

การฆ่าสังหาร n murder
ความหมายเหมือนกับ: การฆาตกรรม , การฆ่าฟัน , การสังหาร , การฆ่า , การลอบสังหาร

การลอบฆ่า n assassination

การฆ่า n massacreค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top