ฆาตกรรม

ภาษาอังกฤษ


n murder
คำอธิบาย: การฆ่าคน
ความหมายเหมือนกับ: การฆาตกรรม , การฆ่าฟัน , การสังหาร , การฆ่า , การลอบสังหาร , การฆ่าสังหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: killing , slaying , homicide , manslaughter
ตัวอย่างประโยค: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร