ฆาต

ภาษาอังกฤษ


n death
ความหมายเหมือนกับ: ความตาย , จุดจบ , อวสาน , การสิ้นสุด , ความหายนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: end , disaster
คำตรงข้าม: การเกิด , กำเนิด
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้