ค๊อฟฟี่ช็อป

ภาษาอังกฤษ


n coffee shop
ความหมายเหมือนกับ: ร้านขายกาแฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: coffee stall , coffee house