ค๊อฟฟี่ช็อป

ภาษาอังกฤษ


n coffee shop
ความหมายเหมือนกับ: ร้านขายกาแฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: coffee stall , coffee house


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top