ค้ำฟ้า

ภาษาอังกฤษ


adv forever
คำอธิบาย: นานจนไม่มีกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ยาวนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: eternally , everlastingly , endlessly
ตัวอย่างประโยค: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า