ค้ำจุน

ภาษาอังกฤษ


v support
คำอธิบาย: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ค้ำชู , เสริม , สนับสนุน , หนุน , ค้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: bolster , prop up , back up , hold up , uphold , maintain , preserve , sustain , bolster
ตัวอย่างประโยค: นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน