ค้ำคอ

ภาษาอังกฤษ


v force
คำอธิบาย: ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น
ความหมายเหมือนกับ: บังคับ
คำที่เกี่ยวข้อง: suppress , compel , constrain , coerce
ตัวอย่างประโยค: เพราะเกียรติยศค้ำคอเธอจึงไม่สามารถแต่งงานกับคนรักได้