ค้ำ

ภาษาอังกฤษ


v prop up
คำอธิบาย: พยุงไว้เพื่อให้อยู่รอด
ความหมายเหมือนกับ: ยัน , พยุง , เสริม , ผดุง , จุน
คำที่เกี่ยวข้อง: shore up , sustain , support , back up
ตัวอย่างประโยค: เราจะใช้เงินในนามของรัฐนั้นมาช่วยค้ำธนาคารต่างๆ ที่มีหนี้เสีย
v support
คำอธิบาย: ยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด, ไม่ให้ล้ม
ความหมายเหมือนกับ: พยุง , ยัน
คำที่เกี่ยวข้อง: hold , prop up , sustain , back up , stand by
ตัวอย่างประโยค: ชาวสวนใช้ไม้ค้ำต้นทุเรียนที่ออกลูก เพื่อไม่ให้ต้นล้มเพราะรับน้ำหนักเกิน