ค้างแรม

ภาษาอังกฤษ


v stay overnight
ความหมายเหมือนกับ: พักแรม
คำที่เกี่ยวข้อง: spend the night lodge for a night , pass the night , put up for the night