ค้างอยู่

ภาษาอังกฤษ


v be unfinished
คำที่เกี่ยวข้อง: abandon half-way
adv driftingly
ความหมายเหมือนกับ: ลอยอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: floatingly
v drift
ความหมายเหมือนกับ: ลอยอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: float , sway , hover
v be left over
ความหมายเหมือนกับ: เหลืออยู่ , คงอยู่ , หลงเหลืออยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be left behind , remain
คำตรงข้าม: หมดแล้ว