ค้าง

ภาษาอังกฤษ


v be unfinished
คำอธิบาย: ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , ชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง: remain , be unsettled , be incomplete , be undone
ตัวอย่างประโยค: เด็กเริ่มเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเรื่องกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลัพธ์ที่ค้างเอาไว้
v stay
ความหมายเหมือนกับ: ค้างคืน , ค้างแรม , พักแรม
คำที่เกี่ยวข้อง: lodge , stay overnight , spend the night , lodge for a night , pass the night , put up for the night
ตัวอย่างประโยค: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
v remain
ความหมายเหมือนกับ: เหลือ , คงอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: leave
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 5 ปลอก และยังค้างอยู่ในรังเพลิงอยู่อีก 6 นัด
v hang
คำอธิบาย: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
ความหมายเหมือนกับ: ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: get stuck , dangle , strand
ตัวอย่างประโยค: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้
v owe
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหนี้ , ติดหนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: be due to , be behind
ตัวอย่างประโยค: ผมยืมเงินเพื่อนไว้สองพัน แต่ใช้ไปแล้วพันหนึ่ง ตอนนี้ค้างอยู่พันหนึ่ง