ค้ากำไรเกินควร

ภาษาอังกฤษ


v set an exorbitant price
คำอธิบาย: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป
คำที่เกี่ยวข้อง: gain too much profit
ตัวอย่างประโยค: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร
v set an exorbitant price
คำอธิบาย: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป
คำที่เกี่ยวข้อง: gain too much profit
ตัวอย่างประโยค: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร