ค้อมลง

ภาษาอังกฤษ


v lower
ความหมายเหมือนกับ: ต่ำลง
คำที่เกี่ยวข้อง: bow