ค้อม

ภาษาอังกฤษ


v bend
คำอธิบาย: น้อมลง, ก้มลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lower , bow
ตัวอย่างประโยค: รวงข้าวในไร่เริ่มค้อมรวงรับน้ำหนักเมล็ดข้าวเหมือนผู้หญิงมีครรภ์แก่