ค้อน

ภาษาอังกฤษ


v glance sideways
คำอธิบาย: แสดงความไม่พอใจด้วยการใช้สายตาอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: มองค้อน , ค้อนขวับ
คำที่เกี่ยวข้อง: look askance
ตัวอย่างประโยค: ผู้เป็นแม่เหลือบแลไปทางบ้านลูกชายแล้วค้อนขวับราวกับลูกสะใภ้ยืนอยู่ตรงนั้น
n hammer
คำอธิบาย: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: mallet , gavel
ตัวอย่างประโยค: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว