ค้นคว้า

ภาษาอังกฤษ


v research
คำอธิบาย: หาเอามา, สืบสาวหามา
คำที่เกี่ยวข้อง: dig into , study intensively , search
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังค้นคว้าเรื่องโรคมะเร็งที่ตา เพราะกำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้