ค่ำ

ภาษาอังกฤษ


n dark
คำอธิบาย: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
ความหมายเหมือนกับ: เย็น , มืด , กลางคืน
คำที่เกี่ยวข้อง: dusk , evening , night , nightfall , night-time
ตัวอย่างประโยค: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง
v become dark
ความหมายเหมือนกับ: เย็น , มืด
คำที่เกี่ยวข้อง: darken
ตัวอย่างประโยค: ผมอยากให้ดวงอาทิตย์ตกวูบไปเลยจะได้ค่ำเร็วๆ