ค่าโดยสาร

ภาษาอังกฤษ


n fare
คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการยานพาหนะสาธารณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: passage
ตัวอย่างประโยค: มีการประกาศว่ารถเมล์จะขึ้นค่าโดยสาร