ค่าว

ภาษาอังกฤษ


n northern rhyme
คำอธิบาย: กลอนหรือกวีนิพนธ์แบบหนึ่ง มักใช้แต่งรำพันความรักหรือแต่งเป็นเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: northern poetry