ค่าลิขสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


n copyright cost
คำที่เกี่ยวข้อง: copyright charge , payment for copyright
ตัวอย่างประโยค: นักเขียนสละเงินค่าลิขสิทธิ์เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือคนยากจน