ค่าระวาง

ภาษาอังกฤษ


n freight
ความหมายเหมือนกับ: ค่าบรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง: carriage , shipping charge
ตัวอย่างประโยค: เขาจะลดค่าระวางปากเรือ (จังกอบ) จากวาละ 1,700 บาท ให้เหลือวาละ 1,000 บาท