ค่ายทหาร

ภาษาอังกฤษ


n camp
คำอธิบาย: ที่ตั้งกองทัพ, ที่พักกองทหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: barracks , military camp , garrison , encampment , cantonment
ตัวอย่างประโยค: เขาสมัครเข้าทำงานในค่ายทหารฝรั่ง ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเดิมครอบครัวของเขา