ค่ายกักกัน

ภาษาอังกฤษ


n concentration camp
คำอธิบาย: สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง
หน่วยนับ: ค่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: detention camp
ตัวอย่างประโยค: ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เองมีจดหมายของเชลยศึกที่ส่งจากค่ายกักกันที่กรุงเทพฯ และอยุธยาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สงคราม