ค่าพาหนะ

ภาษาอังกฤษ


n travelling expenses
คำที่เกี่ยวข้อง: passage
ตัวอย่างประโยค: องค์การฯ จัดหาที่พักและออกค่าพาหนะจากที่พักไปที่ทำงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานดีเด่นของเรา