ค่าผ่านประตู

ภาษาอังกฤษ


n admission charge
คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์ เป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: gate fee , entrance fee
ตัวอย่างประโยค: ที่สนามแข่งมีการล้อมรั้วเก็บเงินค่าผ่านประตูคนละ 1 - 2 บาท