ค่าผ่อนส่ง

ภาษาอังกฤษ


n installment
คำที่เกี่ยวข้อง: payment , term of payment