ค่าปิดปาก

ภาษาอังกฤษ


n payment for sticking to what one has said
คำที่เกี่ยวข้อง: hush money
ตัวอย่างประโยค: บางคนจ่ายเงินเป็นค่าปิดปากสมาชิกเอาไว้มิให้นำเรื่องที่เสียหายมาเปิดเผย